Scientific Services

Onderzoek

Voor beroepsverenigingen en instellingen: ondersteuning en advies bij de opzet en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek in de complementaire en integratieve zorg. Whole system research.

Educatie

Voor opleiders: Curriculumontwikkeling in CAM-wetenschapsvorming binnen WO en HBO
opleidingen. Afstudeerbegeleidingscripties praktijkonderzoek
Voor zorgprofessionals in de complementaire zorg: cursussen informatievaardigheden en research
literacy.

Teksten

Voor uitgevers: redactie- en teksten met een focus op integratieve en complementaire vormen van
zorg. Van literatuurresearch tot aan toegankelijke webteksten over onderzoek in het CAM-veld.
Verslaggeving van internationale ontwikkelingen in de evidence base voor natuurlijke zorg.

Get in Touch

Office

Ambt. Dorknoperlaan 17, Almere, The Netherlands

Give me a ring

Fleur Kortekaas +31 647092155, Mon – Fri, 9:00-16:00

Contact Us